p3Aktivity P3


  • prosazujeme a podporujeme sociální podnikání v ČR
  • poskytujeme konzultace, pořádáme semináře a workshopy 
  • spolupracujeme s ČSOB, Národní radou kvality, TESSEA 
  • v centru naší pozornosti stojí sociální podnikání, náš záběr je ale širší

 

Co nabízíme:

  • sociálním podnikatelům na startu: pomoc a podpora při hledání záměru, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí

  • sociálním podnikům: konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií a ve finančních, právních a dotačních oblastech

  • neziskovému sektoru: pomoc při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů, zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS

  • veřejnému sektoru: tvorba seminářů na míru pro úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz 

  • soukromému sektoru: pomoc se začleněním sociálního podnikání do CSR strategií, hledání cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci

 


Číst dál...Reference P3


Ing. Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)

Sociální podnikání nemá vždy v České republice na růžích ustláno. Jedním z nejdiskutovanějších problémů je odpověď na otázku "Co to je sociální podnikání?". Chybí nám zakotvení sociálního podnikání v české legislativě, případně většinový odborný výklad. Proto jsem rád, že existuje společnost P3 - People, Planet, Profit, která přispívá k tomu, abychom na danou otázku odpověď dostali.


Mgr. Alena Zieglerová, vedoucí oddělení řízení a koordinace, Odbor pro sociální začleňování (Agentura), Úřad vlády České republiky

"Spolupráce Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády se společností P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je založena na přesvědčení, že síťování sociálních podniků, jejich vzájemná podpora a šíření povědomí o přínosech sociální ekonomiky je velice prospěšnou činností z hlediska místního rozvoje a zaměstnanosti tam, kde běžný trh a plošná opatření selhávají - v odloučených oblastech , které trpí sociálními problémy.


Číst dál...