Aktivity P3  • prosazujeme a podporujeme sociální podnikání v ČR
  • poskytujeme konzultace, pořádáme semináře a workshopy 
  • spolupracujeme s ČSOB, Národní radou kvality, TESSEA 
  • v centru naší pozornosti stojí sociální podnikání, náš záběr je ale širší

 

Co nabízíme:

  • sociálním podnikatelům na startu: pomoc a podpora při hledání záměru, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí

  • sociálním podnikům: konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií a ve finančních, právních a dotačních oblastech

  • neziskovému sektoru: pomoc při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů, zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS

  • veřejnému sektoru: tvorba seminářů na míru pro úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz 

  • soukromému sektoru: pomoc se začleněním sociálního podnikání do CSR strategií, hledání cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci