NabídkaCo nabízíme:

 

  • sociálním podnikatelům na startu: pomoc a podpora při hledání záměru, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí
  • sociálním podnikům: konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií a ve finančních a dotačních oblastech
  • neziskovému sektoru: pomoc při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, pomoc při tvorbě podnikatelských plánů, zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS
  • veřejnému sektoru: tvorba seminářů na míru pro úředníky, pomoc při zapracování sociálního podnikání do strategií a analýz
  • soukromému sektoru: pomoc se začleněním sociálního podnikání do CSR strategií, hledání cesty k zapojení sociálních podniků v dodavatelském řetězci

 

Poskytujeme:

Poradenství a konzultace
• založení sociálního podniku
• zpracování podnikatelského plánu sociálního podniku
• zpracování marketingové strategie sociálního podniku
• zapracování sociálního podnikání do CSR strategií
• a další témata týkající se sociálního podnikání společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek


Dotační poradenství a konzultace pro oblast sociálního podnikání
• zpracování žádosti o podporu nového sociálního podniku ze strukturálních fondů
• poradenství při sestavování projektů, při sestavování projektové žádosti a příslušných příloh projektu
• poradenství / konzultace v průběhu realizace projektu
• pomoc s řízením projektů na podporu nového sociálního podniku ze strukturálních fondů
• poradenství při dodržování pravidel publicity projektu podle kritérií EU


Vzdělávání
• semináře Jak založit sociální podnik
• semináře Finanční řízení a zpracování podnikatelského plánu sociálního podniku
• semináře Jak zpracovat podnikatelský plán sociálního podniku
• a další témata týkající se sociálního podnikání


Zpracování expertíz
• expertní stanoviska o sociálním podnikání v ČR
• poradenství při zpracování strategií a koncepcí
• expertní podpora při nastavování finančních nástrojů pro sociální podniky


Propagace témat
• příprava propagačních kampaní na téma sociálního podnikání a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek

 

Ceník:
Konzultace z oblasti sociálního podnikání  700 Kč/ hodina (při větším počtu sleva)
Konzultace z oblasti sociálního podnikání - právní tematika        1100 Kč/ hodina (při větším počtu sleva)
Semináře, kurzy, analýzy atd.  dohodou

 

 

NAŠE REFERENCE ZDE.

 

Kontaktní osoba:

Gabriela Kurková
Mobil: +420 776 236 792
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.