ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 20182018-06-21 05:00:37

ČSOB v grantovém programu podporuje stabilizaci a rozvoj stávajících sociálních podniků prostřednictvím finanční podpory a odborného poradenství. Jejím partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Dosud bylo částkou 4,5 milionu korun podpořeno 31 sociálních podniků.

 

Grantové řízení 2018

Vyhlášení: 20. června 2018

Uzávěrka pro podání žádostí: 31. července 2018

Informace o výsledku: do 3. října 2018

 

Maximální výše grantu: v grantovém řízení podpoříme min. čtyři sociální podniky, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 200 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 50 000 korun.

Více informací včetně registrace naleznete zde.