O násI když jsme mladá společnost, máme za sebou bohaté zkušenosti. V předešlých letech náš tým realizoval projekt Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky v rámci Nové ekonomiky, o.p.s. V letech 2011 až 2013 jsme realizovali další velké projekty "TESSEA zíkává mezinárodní zkušenosti" a "Podnikání jinak", oba zaměřené na podporu rozvoje sociálního podnikání v České republice.

Výroční zprávy P3 za roky 2011, 20122013 a 2014.

 

Zakladatelé P3

Petra Francová
Působím dlouhodobě v neziskovém sektoru, kde se zabývám zejména sociální problematikou. Založila jsem ve spolupráci s britským Know-How fondem síť občanských poraden v České republice. Od roku 2003 se zabývám Evropským sociálním fondem - nejprve na Ministerstvu práce a sociálních věcí v odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu a poté v Nadaci rozvoje občanské společnosti, kde jsem byla zodpovědná za regrantující programy financované z evropských zdrojů. Otázkám sociální ekonomiky a sociálního podnikání se odborně věnuji od roku 2004. Působila jsem jako expertka v Národní tematické síti pro sociální ekonomiku v programu EQUAL, kde jsem koordinovala tvorbu principů a standardů sociálního podniku pro Českou republiku. Poté jsem spoluzaložila Novou ekonomiku, o.p.s., kde jsem řídila projekt Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA. Jsem ředitelkou společnosti P3 – People,Planet, Profit, o.p.s.

Gabriela Kurková
Jsem absolventkou studia managementu na VŠE a fakulty sociálních věd UK v Praze. Pracovala jsem několik let v oblasti marketingu informačních technologií v mezinárodních společnostech poskytujících ERP SW řešení. Mám zkušenosti se soukromým sektorem a službami v oblasti presales, telemarketingu, marketingu a Internetu. V P3 jsem, protože témata dotýkající se udržitelného rozvoje jsou mi blízká. Mám ráda Korsiku, fotografování, černobílé filmy a jazz. Pracuji v P3 jako konzultantka a lektorka pro oblasti marketingu a psaní podnikatelských plánů pro sociální podniky.

 Daniela Bednáriková

V roce 2005 jsem promovala na Ekonomicko-správní fakultě v Brně. Shodou náhod jsem krátce poté začala při doktorském studiu pracovat na zkrácený úvazek pro jednu místní neziskovku (Ratolest Brno o.s.). Atmosféra neziskovek se mi zalíbila natolik, že na místo kariéry vědkyně, jsem zvolila práci v neziskovém sektoru. Po přestěhování se do Prahy jsem pracovala v různých neziskovkách na finančních či koordinačních pozicích (Organizace pro pomoc uprchlíkům, Nadace rozvoje občanské společnosti, Sdružení pro integraci a migraci, Nová ekonomika). Nakonec jsem zakotvila v P3, protože téma sociálního podnikání mě oslovilo nejvíc. Mám ráda moderní tanec, knížky, filmy a vaření, pečení a vše co s jídlem souvisí.

 

O nás

P3 - zakladatelky - zleva Gabriela Kurková, Petra Francová, Daniela Bednáriková

 

Členové správní rady
Zdeněk Ralík – předseda
V neziskovém sektoru se na plný úvazek pohybuje od roku 2005, kdy přišel do Prahy, abych mohl začít pracovat na pozici ekonom projektů v organizaci Člověk v tísni. V roce 2008 se stal finančním ředitelem sekce humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, která v současné době realizuje dlouhodobé projekty ve čtrnácti zemích světa a v dalších zemích uskutečnila krátkodobé intervence. Spolupodílel se na nastavování vnitřních procesů v této sekci a je jedním ze zaměstnaců, kteří připravovali a zaváděli nový ekonomický a účetní software. Na jaře roku 2012 opouští tuto pozici a také Prahu a odjíždí jako ekonom na jednu z misí Člověka v tísni.

Karel Rychtář – místopředseda
Absolvent VUT FS, původně technolog, po absolvování PGS Ekonomika a řízení od roku 1986 11 let v manažerských funkcích v prostředí družstev zaměstnávajících převážně postižené osoby. Od roku 1998 se angažuje v oblasti sociálního podnikání a jeho prosazování v podmínkách ČR z pohledu podnikatelů s důrazem na prostředí družstev. Spoluiniciátor řady projektů, aktivní v tematických sítích a dalších aktivitách vládních i nevládních organizací včetně neziskového sektoru. Ředitel odboru na Svazu českých a moravských výrobních družstev, člen Vládního výboru pro OZP, místopředseda AZZP ČR a člen mnoha pracovních týmů v rámci tripartity a podnikatelských zastoupení.

Gabriela Kurková – členka (viz. zakladatelka)

 

Členové dozorčí rady
Renata Dušková – předsedkyně
V roce 1999 úspěšně ukončila studium na fakultě managementu VŠE. Od začátku své profesní kariéry pracuje ve firmě DCIT, a.s..
Ta se zabývá vývojem SW určeného pro podporu obchodních procesů televizních stanic a poskytuje konzultační a auditní služby v oblasti bezpečnosti IT. Ve firmě začínala jako účetní a v současné době zde zastává pozici ředitelky správního střediska. Přes dvacet let je aktivní v občanském sdružení Pionýr v Jindřichově Hradci a každé léto jezdí na letní dětský tábor Klepákův mlýn.

Irena Ryantová – členka
Profesně je původně knihovnice, která se v roce 1993 shodou nejrůznějších náhod a nenáhod ocitla v Informačním centru nadací (nyní Neziskovky.cz) a vedla tam informační oddělení. Od roku 1998, kdy z ICN odešla, se snažila udržovat pořádek v šanonech nejrůznějších firem a organizací, čemuž se někdy o něco vznešeněji říká asistentská nebo sekretářská práce. S neziskovým sektorem ale zůstává, a ráda, v kontaktu. Kromě P3 působí ještě v dozorčí radě Institutu Bohuslava Martinů a jako dobrovolnice už léta pracuje v Turistickém oddílu mládeže Táborníci. Obdivuje lidi zapálené pro dobrou věc, což je jeden z důvodů, proč chce být „u toho“ právě v P3.

Petr Pelka - člen
Vzděláním ekonom, absolvent VŠE Praha. Během profesní kariéry vystřídal celou řadu pozic. V letech 1997 – 2006 pracoval v Českém Telecomu (později Telefonica O2) v divizi Financí jako finanční manažer a projektový specialista. Poté se vydal na samostatnou dráhu jako konzultant v oblasti Financí a restrukturalizace podnikových procesů především v privátním sektoru.