projekty


Mezinárodní projekt: Sociální a solidární ekonomika jako udržitelné pojetí rozvoje (SSEDAS) v Evropském roku pro rozvoj 2015 a poté

Mezinárodní projekt: Sociální a solidární ekonomika jako udržitelné pojetí rozvoje (SSEDAS) v Evropském roku pro rozvoj 2015 a poté


Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond

Financován Evropskou komisí a probíhá v letech 2015 – 2017.
V Česku koordinuje...


Read more...


Projekt Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků

Projekt Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků


P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. ukončila projekt, jehož cílem bylo zvýšení informovanosti o možnostech praktického využívání společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek pro podporu sociálního podnikání. Projekt navazoval na již realizované aktivity P3 a spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která byla spolupracující organizací v projektu.


Read more...


 Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací

Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací


Projekt reaguje na potřebu NNO, které chtějí začít sociálně podnikat a zaměstnat svoje klienty, nevědí ale, jakou oblast podnikání zvolit a jak se připravit na zahájení podnikání. Projekt je zaměřen na NNO poskytující sociální služby osobám s duševním onemocněním a s mentálním postižením. 
Popíšeme příklady podnikatelských aktivit v ČR a ve světě, které zaměstnávají osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Dále zpracujeme 8 případových studií NNO, které mají se zaměstnáváním těchto cílových skupin zkušenosti a které lze považovat za příklady dobré praxe. Výstupem bude publikace s doporučeními, kterou zveřejníme na našich stránkách.


Read more...


Začátek ve svém 2

Začátek ve svém 2


Další kurzy podnikání pro cizince začínají v březnu v Praze

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. v rámci projektu Začátek ve svém 2 pořádá od března 2015 osmitýdenní vzdělávací podnikatelské kurzy pro cizince zdarma. Partnerem projektu je Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s., která bude zajišťovat odbornou práci s cílovou skupinou projektu. Cílem je podpora dlouhodobě nezaměstnaných cizinců (migrantů a azylantů), registrovaných na ÚP hl. města Prahy, v nalezení jejich nového pracovního uplatnění.


Read more...


 Inovativní prosazování sociálního podnikání

Innovative promotion of social entrepreneurship


Main objective of this project is to raise awareness of social entrepreneurship (we want to use especially modern communication channels for that purpose). The project will run from July 1, 2012 through June 30, 2014. A trilateral international partnership was created for the project with organizations from Belgium (www.serr.be or www.midwest.be) and Austria (www.bdv.at). The project activities will focus on non-profit organizations, regional authorities, social enterprises, employers of people with disabilities, as well as other companies and entrepreneurs who want to start a business ″in a different way″.


Read more...