AKTIVITY

Projekt Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků


Projekt Odpovědné nakupování veřejné správy od sociálních podniků

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. ukončila projekt, jehož cílem bylo zvýšení informovanosti o možnostech praktického využívání společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

A to hlavně pro podporu sociálního podnikání. Projekt navazoval na již realizované aktivity P3 a spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která byla spolupracující organizací v projektu. Cílovými skupinami byla veřejná správa, sociální podniky a ostatní soukromý sektor.

 

Projekt č. 3730039 byl financován Fondem pro nestátní neziskové organizace a realizoval se od 1.4. 2015 do 31.03.2016.

 

Výstupy projektu:

 

Příručka Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek - Tato příručka si klade za cíl seznámit veřejnou správu s praktickými možnostmi společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob. Více zde.

 

Články

Veřejné zakázky a jejich potenciál pro zlepšení kvality života - Většina lidí si s pojmem „veřejná zakázka“ spojí spíše nějakou negativní zkušenost či korupční kauzu z médií, avšak nemuselo by tomu tak být. Nový projekt P3, který začal 1. dubna 2015, usiluje mj. o to, aby si veřejná správa v ČR (ale i širová veřejnost) pomocí příkladů dobré praxe a praktických návodů a postupů uvědomila obrovský potenciál, který sebou odpovědné nakupování přináší. Více zde.

Průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku" - Evropská nestátní nezisková organizace Social Platform, která sdružuje sítě evropských sociálních nestátních neziskových organizací, vydala v říjnu 2015 průvodce "Zadáváním veřejných zakázek ke společenskému pokroku" (Public procurement for social progress). Více zde.

 

Zájem sociálních podniků o veřejné zakázky poroste - Propojenost veřejných zakázek a sociálního podnikání je v zemích západní Evropy nezpochybnitelná a našli bychom množství konkrétních příkladů. Více zde.

 

Jak zadávat zakázky společensky odpovědně? K tomu vám již brzy napomůže chystaná příručka - Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je postup zadávání veřejných zakázek, který zohledňuje jedno nebo více z těchto sociálních hledisek. Více zde.

 

Žena ro(c)ku - Každý, kdo se v ČR zabývá společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek, narazí dříve nebo později na jméno Aleny Zieglerové. Více zde.

 

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

FaLang translation system by Faboba