AKTIVITY

Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací


Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací

Projekt reagoval na potřebu NNO, které chtějí začít sociálně podnikat a zaměstnat svoje klienty.

Nevědí ale, jakou oblast podnikání zvolit a jak se připravit na zahájení podnikání. Projekt byl zaměřen na NNO poskytující sociální služby osobám s duševním onemocněním a s mentálním postižením. 

Byly popsány příklady podnikatelských aktivit podniků v ČR a ve světě, které zaměstnávají osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Bylo zpracování 8 případových studií NNO, které mají se zaměstnáváním těchto cílových skupin zkušenosti a které lze považovat za příklady dobré praxe. Výstupem je publikace s doporučeními.

Při práci na publikaci jsme spolupracovali s organizací POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením o.p.s., která fungovala v roli odborného garanta pro oblast sociálních služeb a práce s osobami s mentálním postižením. Pro zaměstnávání osob s duševním onemocněním plnit roli odborného garanta Fokus - Praha.

 

Pro NNO, které zaměstnávají tyto cílové skupiny a chtějí začít podnikat, jsme zorganizovali 8 dvoudenních seminářů s následným individuálním poradenstvím. Účastníci se opětovně sešli na závěrečných jednodenních seminářích.
Zkušenosti budeme sdílet a šířit prostřednictvím sítě TESSEA. Nabídli jsme je také k dalšímu využití veřejné správě, resp. Agentuře pro sociální začleňování, obcím, krajům a ministerstvu práce a sociálních věcí.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

Výstupy projektu

PODNIKEJTE POMALU Zkušenosti sociálních podniků se zaměstnáváním osob a mentálním postižením a s duševním onemocněním

Publikace je určena nestátním neziskovým organizacím, které chtějí začít sociálně podnikat a zaměstnat své duševně nemocné nebo mentálně postižené klienty, ale pořádně nevědí, jak na to. Velmi často se nás na seminářích a konzultacích ptají, jaký bychom jim doporučili pro jejich cílovou skupinu podnikatelský záměr. Odpovědí na tyto dotazy je publikace, kterou máte před sebou. Popsali jsme zde jak zahraniční, tak i české zkušenosti.

Tato publikace vznikla v rámci projektu Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Jeho cílem je zvýšit profesionalitu a udržitelnost nestátních neziskových organizací, které mají jako svou cílovou skupinu osoby s mentálním postižením a s duševním onemocněním, směrem k sociálnímu podnikání.

Ke stažení zde.

 

Anotace zahraničních sociálních podniků
Sociální podniky, které zaměstnávají cílové skupiny osob s mentálním postižením a duševním onemocněním, se při výběru předmětu svého podnikání rozhodují s ohledem na možnosti a limity svých znevýhodněných zaměstnanců. Udělali jsme pro vás rozsáhlý průzkum v členských státech Evropské unie a nalezli jsme mnoho zajímavých příkladů podnikání. Seskupili jsme je podle nejčastějších oborů činnosti a doufáme, že vás to bude inspirovat a že se některé nápady uchytí i v České republice. Ke stažení zde.

 

Možnosti využití sociálního podnikání při transformaci pobytových sociálních služeb více zde.

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

FaLang translation system by Faboba