AKTIVITY

Projekt P3 upgraduje


Projekt P3 upgraduje

V období od 1.9.2016 do 31.8.2018 jsme realizovali projekt P3 upgraduje, který byl podpořený v rámci výzvy OPZ na Budování kapacit a profesionalizace NNO.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo budování kapacity a profesionalizace zaměstnanců P3 - People, Planet, Profit o.p.s. za účelem zlepšení poskytování jejích služeb.

 

Tento cíl byl splněn prostřednictvím těchto dílčích cílů:
1. dopracovali jsme strategický plán a začali jej realizovat
2. proškolili jsme své zaměstnance v souladu s vytvořeným plánem vzdělávání
3. vytvořili jsme komunikační plán a zlepšili jsme oslovování cílové skupiny
4. zpracovali jsme plán diverzifikace zdrojů a fundraisingovou strategii
5. seznámili jsme se s příklady dobré praxe ve Velké Británii (studijní cesta v září 2017)

 

Číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002009.

 

 

Logo OPZ barevn

FaLang translation system by Faboba