AKTIVITY

P3 partnerem konference Sociální přínosy veřejných zakázek


P3 partnerem konference Sociální přínosy veřejných zakázek

TISKOVÁ ZPRÁVA

6. června 2019 se konala v Praze konference Sociální přínosy veřejných zakázek, která byla zaměřena na možnosti zapojení sociálních podniků do veřejného nakupování. Akci uspořádalo konsorcium předních organizací, které se věnují sociálnímu podnikání na celoevropské úrovni. Pod vedením AEIDL v něm spolupracují DIESIS, REVES, ENSIE a Social Economy Europe. Českými partnery konference byly Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zemědělství a P3 – People, Planet, Profit. V rámci projektu Buying for Social Impact (Nakupování se společenským dopadem), který je financován z prostředků Evropské komise a EASME, se uskuteční postupně v 15 členských státech EU obdobná akce, jejímž cílem je seznámit účastníky s implementací nové evropské směrnice o zadávání veřejných zakázek do národní legislativy v oblasti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména z hlediska možností podpory pro sociální podniky.

 

Konferenci navštívilo téměř 90 osob, z nichž většina byla z veřejné správy a v menší míře také zástupci sociálních podniků. Účastníci se seznámili s praktickými způsoby, jak lze podporovat zapojení sociálních podniků do veřejných zakázek, a s příklady dobré praxe z ČR. Dozvěděli se také, jak si s touto problematikou poradili naši sousedé v Polsku a na Slovensku.


Anna Lupi z Evropské komise v úvodu vyzdvihla důležitost strategického přístupu k veřejným zakázkám, protože je lze využívat nejen k nákupu zboží a služeb, ale také k dosahování cílů veřejných politik. Hovořila také o potřebě komunikace mezi zadavateli a sociálními podniky, protože když se obě strany vzájemně poznají, lépe pak k sobě najdou cestu.

 

Petra Francová, expertka na sociální podnikání společnosti P3 – People, Planet, Profit, o konferenci řekla: „Považuji tuto konferenci za velmi důležitou, protože upozornila na to, že si veřejná správa může nakupovat od sociálních podniků řadu zajímavých výrobků a služeb a že existují nástroje, jak to lze podpořit. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je pro sociální podniky příležitostí, jak můžou získat dlouhodobou práci pro své znevýhodněné zaměstnance a rozvíjet své podnikání. Obě strany mají ještě hodně co zlepšovat a že je před námi hodně práce, doufám ale, že tato konference pomohla ke vzájemnému sblížení.“

 

Více informací o sociálně odpovědném veřejném zadávání naleznete na www.sovz.cz  včetně publikace Podpora sociálních podniků prostřednictvím veřejných zakázek – ke stažení zde. O sociálním podnikání se nejvíce dozvíte na webu MPSV www.ceske-socialni-podnikani.cz.

 

 

FaLang translation system by Faboba