AKTIVITY

P3 je partnerem v mezinárodním projektu SSEDAS


P3 je partnerem v mezinárodním projektu SSEDAS

Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond

Financován Evropskou komisí a probíhá v letech 2015 – 2017. 

V Česku koordinuje Ekumenická akademie z.s., ve spolupráci s P3 - People, Planet, Profit o.p.s. Hlavní partneři projektu: COSPE (Itálie), Südwind (Rakousko), ASBL- SOS FAIM (Belgie), Balkan Institute for Labour and Social Policy (Bulharsko)

 

Další partnerské země: Česko, Slovensko, Polsko, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Malta, Kypr, Velká Británie, Irsko, Finsko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Estonsko a Lotyšsko

 

Hlavní cíle:

Přispět k celosvětovému udržitelnému rozvoji a vymýcení chudoby, což by mělo vést k důstojnému životu všech.

Posílit kompetence aktérů sociální a solidární ekonomiky (SSE) ve 46 evropských regionech (v ČR 2 regiony: Praha a Střední Čechy), přičemž SSE je považována za účinný nástroj pro podporu udržitelného života a boj s chudobou

Projekt navazuje na Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals – MDGs) a vychází z předpokladu, že SSE může přispět nejen ke spravedlivějšímu nastavení vztahů mezi globálním Severem a Jihem, ale k prosazování dodržování lidských práv, spravedlnosti a udržitelných způsobů žití a hospodaření. SSE má potenciál pozitivně rozvíjet komunity a jejich financování. Existuje množství příkladů dobré praxe po celém světě a nyní je třeba v rámci tohoto projektu dát dohromady organizace, které se tímto zabývají, vzájemně se zasíťovat, informovat (se) a vzdělávat (se) – zejména na příkladech dobré praxe místním kontextu.

V současnosti se připravuje start kampaně, která bude spuštěna na podzim 2015 (bude navázáno na EXPO v Miláně) spolu s webovými stránkami v téměř všech evropských jazycích, sociálními sítěmi a informační materiály.

 

 • Hlavní aktivity 2015 - 2017:
  výběr příkladů dobré praxe sociální a solidární ekonomiky a jejich představení na národní a mezinárodní úrovni (v tiskové a internetové podobě + video, včetně on-line aplikace a interaktivní mapy)
  síťovací setkání relevantních aktérů SSE (veřejná správa, nestátní neziskové organizace, vzdělávací sektor, sociální podnikatelé apod.)
  • zapojení do rozličných regionálních i mezinárodních aktivit propagujících SSE
  • návštěvy zástupců praxe sociální solidární ekonomiky ze zemí globálního Jihu
  • práce s médii
  • filmový festival.

 

 

FaLang translation system by Faboba